ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

RSS
การประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560

การประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ”

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ”

ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ Pediatric Nursing Update 2018

ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ Pediatric Nursing Update 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์