ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริ...
ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ