ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

RSS
ร่วมส่งพลังใจไปยังทีมปฏิบัติการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าที่ถ้ำขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

ร่วมส่งพลังใจไปยังทีมปฏิบัติการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าที่ถ้ำขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

อบรมหลักสูตร "การเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงการ SEM ด้วยโปรแกรม Amos"

"มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คณบดี คณาจารย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ ๔๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

คณบดี คณาจารย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ ๔๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑