ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน SCOPUS

RSS
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน SCOPUS

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน SCOPUS cite score 0.3 งานวิจัยเรื่อง “Age, Sex, Population Density and COVID-19 Pandemic in Thailand: A Nationwide Descriptive Correlational Study” วารสาร Journal of Health Science and Medical Research อ่านงานวิจัยคลิก

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website