ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวรส พัวพลเทพ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 1

RSS
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวรส พัวพลเทพ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 1

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสาวรส พัวพลเทพ ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 1 งานวิจัยเรื่อง “คุณภาพการนอนหลับและการได้รับบาดเจ็บของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)” วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 อ่านงานวิจัยคลิก

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website