วิธีการปฏิบัติตัว ใน Hospitel

RSS
วิธีการปฏิบัติตัว ใน Hospitel
วิธีการปฏิบัติตัวขณะอยู่ Hospitel
 • พักในห้องและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • งดรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง
 • ห้ามย้าย สลับหรือแลกเตียงกับผู้อื่น
 • พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที
 • ทิ้งขยะในถุงแดงที่จัดเตรียมไว้ให้ มัดผูกปากถุงให้แน่น วางไว้หน้าห้องพักของทุกวัน
 • วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และระดับออกซิเจน ด้วยตนเองวันละ 2 ครั้ง คือ 6.00 น. และ 18.00 น.
หมายเหตุ: เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อย ให้รีบแจ้งพยาบาลทันที

ระเบียบการเข้าพักใน Hospitel
 1. ห้ามออกจากห้องพัก
 2. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในห้องพัก เว้นแต่ในขณะรับประทานอาหาร (ในกรณีพักรวม อย่าหันหน้าเข้าหากันในขณะรับประทานอาหาร)
 3. ทาง Hospitel จะทำการเสิร์ฟอาหาร 3 มื้อ โดยวางไว้บนโต๊ะหน้าห้องพักของท่านตามเวลาดังนี้
              มื้อเช้า    เวลา 08.00 น.
              มื้อเที่ยง  เวลา 12.00 น.
              มื้อเย็น    เวลา 17.00 น.
 1. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ทิ้งภาชนะ รวมทั้งขยะต่างๆ ในถังขยะถุงแดงในห้องพัก
 2. ขยะทั้งหมดในห้องพักและห้องน้ำ ให้ปิดปากถุงให้แน่นหนา และวางไว้ในถาดหน้าห้องพักทุกวัน เวลา 18.30 น.
 3. หากท่านต้องการสั่งอาหารจากภายนอก เช่น Grab, Line Man ให้สั่งก่อน 11.00 น. และทาง Hospitel จะนำไปให้ท่านพร้อมอาหารมื้อกลางวันเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้สั่งมื้อเย็น) ดังนั้นหากท่านต้องการสั่งมื้อเย็น ให้รวมมาส่งในมื้อกลางวันเท่านั้น
 4. ขอให้ท่านรักษาความสะอาดในห้องพักของท่านเพราะทาง Hospitel จะไม่เข้าห้องพักของท่านในขณะที่ท่านพักอยู่ โดยจะทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อเมื่อท่าน check out แล้วเท่านั้น
 5. ในขณะที่ท่านเข้าพัก ทางโรงพยาบาลได้เตรียม แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, สบู่อาบน้ำและแชมพูสระผมให้ท่านสำหรับ 14 วัน ไว้ในห้องของท่านแล้ว
 6. ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งทางพยาบาล LINE OA ที่กำหนดเท่านั้น
 7. ไม่อนุญาตให้ญาติเข้ามาในพื้นที่โรงแรม

ระเบียบการเข้าพักใน Hospitel ของโรงพยาบาลเปาโล (BDMS, 2021)

 

บรรณานุกรม
 1.  โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ. (2564). วิธีการปฏิบัติตัว ใน HOSPITEL. สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2564.
  เข้าถึงได้จาก
  https://www.paolohospital.com/thTH/samut/Article/Details.

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website