เช็คอาการ ผู้ป่วย COVID-19 ในแต่ละระดับสี

RSS
เช็คอาการ ผู้ป่วย COVID-19 ในแต่ละระดับสี
อาการสีเขียว (อาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อ)

อาการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (กรมควบคุมโรค, 2564)
 • ไม่มีอาการ
 • มีไข้/วัดอุณหภูมิได้ 5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • ถ่ายเหลว
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • ตาแดง มีผื่น
 • ไม่มีโรคประจำตัวร่วม
 • หายใจปกติ ปอดไม่อักเสบ
 • ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง / โรคร่วมสำคัญ
ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ส่วนใหญ่ส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม, Hospitel หรือแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

 

อาการสีเหลือง (เริ่มมีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง)
อาการผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง (กรมควบคุมโรค, 2564)
 • แน่นหน้าอก
 • หายใจไม่ค่อยสะดวก
 • หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไอแล้วรู้สึกเหนื่อย
 • อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
 • ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน
 • ปอดอักเสบ
 • หน้ามืด วิงเวียน
ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง เป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลาง ควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

อาการสีแดง (ผู้ป่วยอาการหนัก)
อาการผู้ป่วยกลุ่มสีแดง (กรมควบคุมโรค, 2564)
 • หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยค
 • แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
 • ซึม เรียกไม่รู้สึกตัว ตอบสนองช้า
 • ปอดบวมขั้นรุนแรง โดยมีอาการปอดบวม Hypoxic (Resting O2 saturation <96 %) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 >= 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง (exerciscinduced – hypoxemia) หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression ของ pulmonary infiltrates (ให้เข้าใจง่ายคือลองใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ถ้าต่ำคืออาการน่าเป็นห่วง)
ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงมีอาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

อาการผู้ป่วย COVID-19 แต่ละระดับสี (โรงพยาบาลศิครินทร์, 2564)

 

บรรณานุกรม
 1. โรงพยาบาลศิครินทร์. (2564). เช็กอาการ ผู้ป่วยโควิด-19 ในแต่ละระดับสี อาการเป็นอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.sikarin.com/health.

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website