คณะแพทยศาสตร์ - สาขาแพทยศาสตร์

วิดีโอแนะนำคณะแพทยศาสาตร์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อคณะ

ช่องทางการติดต่อ
ผ่านโทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 6102

วันที่เปิดทำการวันจันทร์- วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
แจ้ง :  medicine.md@western.ac.th

ขอยื่นเรื่องขอคัดค้านกับกลุ่มสมาชิก

สมัครสมาชิก

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น