คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์

งานกิจการนิสิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

พิธีมอบเสื้อวิชาชีพ ปรพจำปีการศึกษา 2565

โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมพิธีเทียน รับขวัญน้องใหม่

โครงการวันสร้างสุข

พิธีไหว้ครู 2565

สัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 34

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207

Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น