กิจกรรม คณะนิติศาสตร์

RSS
คณะนิติศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินกองเชียร์และลีดเดอร์

คณะนิติศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินกองเชียร์และลีดเดอร์

คณะนิติศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ร่วมโครงการกับจังหวัด

คณะนิติศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ร่วมโครงการกับจังหวัด

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

ให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน

ให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน