ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 7-8

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 7-8

ส่วนงานกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 7-8 และกราบลาครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2564 ใน...
  • Admin WTU Website
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง "ปลูกถ่ายแนวคิดการว...
  • Admin WTU Website
โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2564

โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มี...
  • Admin WTU Website
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 
  • Admin WTU Website