ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2564

โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มี...
  • Admin WTU Website
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 
  • Admin WTU Website
โครงการฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

โครงการฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งตัวแทนอาจารย์และนิสิต เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาทางกายว...
  • Admin WTU Website
“ทันตแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“ทันตแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“ทันตแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล อนามัย หรือ คลินิกทั้งของรัฐแล...
  • Parida Ouamsaoad