ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ ทำบุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ...
  • Admin WTU Website
โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2564

โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2564

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการรับร้อง (WTU First Visit) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กรกฎาค...
  • Admin WTU Website
พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 7-8

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 7-8

ส่วนงานกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตทันตแพทย์ รุ่น 7-8 และกราบลาครูสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2564 ใน...
  • Admin WTU Website
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง "ปลูกถ่ายแนวคิดการว...
  • Admin WTU Website