ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม      ระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม ระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1 โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเมื...
  • Admin WTU Website
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2565

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี...
  • Admin WTU Website
โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ ทำบุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ...
  • Admin WTU Website
โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2564

โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2564

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการรับร้อง (WTU First Visit) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 กรกฎาค...
  • Admin WTU Website