ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ...
นทพ.พลอยไพลิน ตะเพียนทอง ได้รับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2566” (รุ่น 4) จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

นทพ.พลอยไพลิน ตะเพียนทอง ได้รับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2566” (รุ่น 4) จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ซึ่งจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน ...
  • Admin WTU Website
  • แท็ก: Dent WTU
นทพ.กวินพัฒน์ อัครดำรงค์สกุล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ประจำปีการศึกษา 2565

นทพ.กวินพัฒน์ อัครดำรงค์สกุล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระ-ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ซึ่งจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน...
  • Admin WTU Website
  • แท็ก: Dent WTU
โครงการ Review&Workshop Restoration 3M วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

โครงการ Review&Workshop Restoration 3M วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

     
  • Admin WTU Website
  • แท็ก: Dent WTU Oper