บริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

RSS

โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัยโควิด-19

โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัยโควิด-19 วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ในการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่ในสถาณการณ์ COVID-19 เพื...
  • Admin WTU Website

โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19

โครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19" จัดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564ณ ชุมชนตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วัตถ...
  • Admin WTU Website

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระลงเรืออำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  จัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563ณ โรงเรียนผู้สูงอา...
  • Admin WTU Website

โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์”

โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์” จัดเมื่อวันที่ 1 และ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระลงเรือ และ ตำ...
  • Admin WTU Website