บริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

RSS

โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัยโควิด-19

โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัยโควิด-19 วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ในการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่ในสถาณการณ์ COVID-19 เพื...
โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19

โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19

โครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19" จัดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564ณ ชุมชนตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี วัตถ...
โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระลงเรืออำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  จัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563ณ โรงเรียนผู้สูงอา...

โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์”

โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์” จัดเมื่อวันที่ 1 และ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระลงเรือ และ ตำ...