คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

ผลงานบริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2564

โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัย โควิด-19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2563

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2562

โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ช่องทางติดต่อ

สายตรงหัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
     หมายเลขติดต่อ   081-950-4524
     อีเมล              Boonpayau@hotmail.com
LINE : MTWTU
Facebook : www.facebook.com/WTUMT
เลขานุการ สาขาเทคนิคการแพทย์
     คุณจินตนา ใจยง
     หมายเลขติดต่อ   083-066-5204, 098-4468706
     วันทำการ:          วันจันทร์ – วันเสาร์
     เวลาทำการ        8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น