กิจกรรมและมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19

RSS
งานกิจการนิสิตประสานกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบล ลาดสวายเข้าพ่นฆ่าเชื้อหอพักนิสิตวัชรพล ทั้ง3อาคารในวันที่ 18 ตุลาคม64

งานกิจการนิสิตประสานกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบล ลาดสวายเข้าพ่นฆ่าเชื้อหอพักนิสิตวัชรพล ทั้ง3อาคารในวันที่ 18 ตุลาคม64

"งานกิจการนิสิตประสานกองงานสาธารณสุขเทศบาลตำบล ลาดสวายเข้าพ่นฆ่าเชื้อหอพักนิสิตวัชรพล ทั้ง3อาคารในวันที่ 18 ตุลาคม64"            
โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาคารทันตกรรม 1-2 อาคารทันตกรรม 1 อาคารทันตกรรม 1 ชั้น 2 ได้แก่ คลินิกตรวจพิเคราะห์ , ห้องรั...
โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Swab Test โดยทีมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกอบด้วยอาจารย์ทันตแพทย์ 6 คน จนท 2 คน ให้บริการกับบริษั...