ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
3M Orthodontic Product Overview

3M Orthodontic Product Overview

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการนี้มีวั...
พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์ 2564

เนื่องในวาระที่นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จะเริ่มฝึกทักษะการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแ...
ขอเชิญร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2564

อบรม CPR ปีการศึกษา 2564

อบรม CPR ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรม C...