ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 13 ปี

วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 13 ปี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 13 ปีทางคณะฯได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นกา...
เชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 13 ปี

เชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 13 ปี

 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่น 1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่น 1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต...
วันทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564

วันทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณบดี คณาจารย์ และตัวแทนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันทันตสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะพ...