ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
โครงการรับร่างอาจารย์ ปีการศึกษา 2564

โครงการรับร่างอาจารย์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเว...
วิชาชีพสุขภาพความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง

วิชาชีพสุขภาพความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ วิชาชีพสุขภาพ ความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง จัดขึ้นโดยสำนักประชาสั...
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น *เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ปีพุทธศักราช 2565 ...
ขอเชิญร่วมโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564