ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์และการเตรียมตัวของผู้ป่วย

ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์และการเตรียมตัวของผู้ป่วย

ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์ ให้นิสิตและผู้ป่วยทำการลงทะเบียนเพื่อคัดกรองสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ...
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของบุคลากรและนิสิตคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง มาตรการการดำเนินการของบุคลากรและนิสิตคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ดูประกาศ
ตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต