กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่​ 3​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ที่ผ่านมา​ คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์​ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU) ​โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในก...
อบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines)

อบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, Mata-analysis and Publication guidelines)

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน (Systematic review, ...
นิสิตนำเสนอรายงานวิจัยระดับปริญญาตรี

นิสิตนำเสนอรายงานวิจัยระดับปริญญาตรี

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานวิจัยระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2564   
อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ"

อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ"

นิสิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ" ว...