กิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
โครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

โครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดจัดโครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ประจำปี...
พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

โครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564