บทความเกี่ยวกับ COVID-19

RSS
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีดวัคซีน

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังฉีดวัคซีน

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid-19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงกา...
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 4 วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) (ตอนจบ)

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 4 วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) (ตอนจบ)

วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) เป็นกระบวนการผลิตวัคซีนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ในการผลิตวัคซีนอื่นๆ ด้วยเช่น ว...
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 3 วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 3 วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine หรือ Killed vaccine) เป็นวัคซีนที่มีการผลิตโดยใช้เชื้อไวรัสโรค COVID-19 ที่ตายแล้ว ซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในร่า...
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 2 วัคซีนชนิด Viral vector

วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 2 วัคซีนชนิด Viral vector

วัคซีนชนิด viral vector บริษัทผู้ผลิตได้แก่ AstraZeneca (University of Oxford), Johnson & Johnson และ Sputnik V หลักการ ฝากสารพันธุกรรมของเชื้...