ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
ผู้ช่วยมืออาชีพ สำคัญไฉน

ผู้ช่วยมืออาชีพ สำคัญไฉน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมอบรมกับ บริษัท 3 เอ็ม (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช...
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ โดยในปีน...
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร โดย...
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น