ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ

RSS
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 อาคารทัน...
  • Admin WTU Website
อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

อบรมการออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES / วันที่ 27.02.66

เนื่องในวันจันทร์ ที่27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ได้มีจัดอบรมออกแบบเว็บไซต์สร้างชั้นหนังสือเสมือนจริงด้วย GOOGLE SITES จัดรู...
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565 / วันที่23.12.65

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565 / วันที่23.12.65

   เอกสารประกอบการบรรยาย คลิก   YouTube การบรรยาย คลิก
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ออนไลน์ผ่านระบบ) / 2565 วันที่ 5.11.65

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ออนไลน์ผ่านระบบ) / 2565 วันที่ 5.11.65