ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ

RSS
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

     โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 1...
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30-15.00 น.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) พร้อมทั้งพบปะคณาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 3/...
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ช่วง 2 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ช่วง 2 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ช่วง 2 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2...
  • Admin WTU Website
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุม M1 อาคารทัน...
  • Admin WTU Website