ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ

RSS
สำนักวิชาการร่วมกับสำนักITจัดโครงการเพิ่มความรู้ให้อาจารย์และนิสิตกับฐานข้อมูลProquest Ebook Central ในเรื่องการใช้งาน/รูปแบบการสืบค้น/การใช้ประโยชน์ฯ โดยบริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด

สำนักวิชาการร่วมกับสำนักITจัดโครงการเพิ่มความรู้ให้อาจารย์และนิสิตกับฐานข้อมูลProquest Ebook Central ในเรื่องการใช้งาน/รูปแบบการสืบค้น/การใช้ประโยชน์ฯ โดยบริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมถวายพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2563

กิจกรรมถวายพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2563