ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ

RSS
กิจกรรมต้อนรับนิสิตปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 เข้าหอพัก

กิจกรรมต้อนรับนิสิตปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 เข้าหอพัก

ปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์วัชรพล

ปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์วัชรพล

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรผ่านระบบเครือข่าย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรผ่านระบบเครือข่าย

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ"เพื่อส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม"รุ่นที่ 2

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ"เพื่อส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม"รุ่นที่ 2